Medarbetare på HLV

Här hittar du alla våra medarbetare och kontaktpersoner på Institutionen för hälsovetenskap.

Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Folkhälsovetenskapliga programmet
Programansvarig: Heléne Dahlqvist
Utbildningshandläggare:Maria Skoglund

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Marie Ohlsson, Malin Jonsson Kårström 
Utbildningshandläggare: Mikael Wassdahl

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Maria Warne, Åsa Tjulin
Utbildningshandläggare: Maria Skoglund

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg, Erika Wall
Utbildningshandläggare: Maria Skoglund

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig: Helen Hanstock
Utbildningshandläggare: Mikael Wassdahl

Magisterutbildning i folkhälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Utbildningshandläggare: Maria Skoglund

Masterutbildning i folkhälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Utbildningshandläggare: Maria Skoglund

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap
Programansvariga: Sandra Wall-Reinius (turism), Erika Schagatay och Marko Laaksonen (idrottsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Maria Skoglund (turism), Mikael Wassdahl (idrottsvetenskap)

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Marko Laaksonen

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: John Selander

Medarbetare, sorterat på efternamn