Här hittar du alla våra medarbetare och kontaktpersoner på Institutionen för hälsovetenskap.

Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Folkhälsovetenskapliga programmet
Programansvarig: Heléne Dahlqvist
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Marie Ohlsson, Malin Jonsson Kårström 
Utbildningshandläggare: Mikael Wassdahl

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Maria Warne, Åsa Tjulin
Utbildningshandläggare: Anna Scherdin

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg, Erika Wall
Utbildningshandläggare: Anna Scherdin

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig: Helen Hanstock
Utbildningshandläggare: Mikael Wassdahl

Magisterutbildning i folkhälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg

Masterutbildning i folkhälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap
Programansvariga: Sandra Wall-Reinius (turism), Erika Schagatay (idrottsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Maria Stigenius (turism), Mikael Wassdahl (idrottsvetenskap)

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Marko Laaksonen

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: John Selander

Medarbetare, sorterade på förnamn

Åsa Svensson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 80 20

Åsa Tjulin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 84 04

Bodil Landstad

Professor|Professor

010-142 88 95

Eija Viitasara

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 32

Erik Andersson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 63

Erika Schagatay

Professor|Professor

010-142 84 12

Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 92

Glenn Björklund

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 49

Hampus Lindblom

Testledare|Test Supervisor

010-142 88 60

Heidi Carlerby

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 42

Helen Hanstock

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 24

Heléne Dahlqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 02

Jens Ljungdahl

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 87 05

Joaquim Soares

Professor|Professor

010-142 85 03

Jonas Falgin

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 85 49

Kerry McGawley

Seniorforskare|Senior Researcher

010-142 80 73

Malin Jonsson

Doktorand|Doctoral Student

010-142 88 30

Maria Warne

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 86 78

Marie Ohlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 47

Marko Laaksonen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 83 84

Marwan Mosleh

Filosofie Doktor |Doctor of Philosophy (PhD)

Mats Jong

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 66

Miek Jong

Universitetslektor

010-142 89 67

Mikael Nordenmark

Professor|Professor

010-142 85 15

Monica Ulin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 79 17

Öyvind Karlsson

Doktorand|Doctoral Student

010-142 88 46

Patrick Millet

Universitetslektor/Docent

010-142 87 64

Sanna Vikberg

Forskningsassistent|Research Assistant

010-142 89 22

Sara Svanholm

Doktorand|Doctoral Student

010-142 82 87

Sture Espwall

Prefekt |Administrative Head of Department

010-142 79 93