Institutionen har det samlade ansvaret för tre olika ämnen; folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, rehabiliteringsvetenskap.

Fem av ämnena är examensämnen och kan ingå som huvudområde i program men kan också läsas som fristående kurser. Program och fristående kurser finns som campusutbildning i Sundsvall och Östersund och som distansutbildning med ett fåtal sammankomster på någon av campusorterna eller som ortsoberoende nätkurser helt utan sammankomster.