Vi söker dig som är mellan 18–28 år och har jobbat inom handel (i butik) någon gång under de senaste tre månaderna. Din insats är att delta i en forskningsintervju. Dina svar bidrar till att öka kunskapen om unga vuxnas villkor och förväntningar i arbetslivet.

Studentfik, Grönborg

Kontakt

Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428592