• Perspektiv på arbete – Aktiviteter som bidrar till psykisk hälsa!

  • Under hösten och vintern 2022/23 fotograferade och diskuterade en grupp unga vuxna i Östersund temat arbete och psykisk hälsa.

  • Vi välkomnar nu er för att ta del av och vidare diskutera deras gemensamma tema: Aktiviteter som bidrar till psykisk hälsa!

  • Visa dina bilder på temat arbete och psykisk hälsa. Publicera på Instagram och märk med #psyhalsarb så dyker de upp här. (se nästa slide)

  • Din miljö = Ditt mående! workshop den 12/10

    Vad behöver du för att må bra i din studiemiljö?

    Anmäl dig till workshop senast 6/10 via miun.se/studpsyhals 
    eller använd QR-koden