Perspektiv på arbete – unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa ger sin bild

Vill du delta i ett forskningsprojekt om arbete? I det här dokumentet får du information om vad det innebär att delta i projektet Perspektiv på arbete – unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa ger sin bild. Jag som frågar dig heter Anna Frisint och är forskarstuderande vid Mittuniversitetet.

Samtycke till att delta i projektet

Tack för att ditt samtycke!

Du kan när du vill återta ditt medgivande. Ett bekräftelsebrev kommer att skickas i ett e-postmeddelande till dig, som kvittens på att vi mottagit ditt ärende.

BankID
Jag har fått muntlig och skriftlig information om forskningsprojektet och har haft möjlighet att ställa frågor och få dem besvarade. Jag får behålla den skriftliga informationen. Jag samtycker till att delta i projektet Perspektiv på arbete – unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa ger sin bild.

Sidan uppdaterades 2022-11-18