Symposium om fascism och litteratur

Spara favorit 25 mar mars 2019
Förintelsen

Begreppet fascism har under det senaste decenniet fått förnyad aktualitet. Över hela västvärlden har nationalistiska partier vuxit sig starkare; auktoritära presidenter har kommit till makten; högerextrema rörelser har vunnit mark.

Litteraturen ställs ofta upp som en motkraft mot denna utveckling: litteraturen är en del av, och ett medium för, den humanism och de demokratiska värden som fascismen angriper. Samtidigt är det inte svårt att hitta exempel i litteraturhistorien på hur fascismen bejakats. Om litteraturen är heteronom är det rimligt att fascismen finns även i litteraturen.

Mot denna bakgrund är det angeläget att idag ställa frågan om förhållandet mellan fascism och litteratur på nytt.

Program för symposium 9 -10 maj
Lokal: M102

 

Torsdagen den 9 maj 

14.00–14.45   Sven Anders Johansson, Mittuniversitetet. Fascismen och vi. Två teorier.

14.45–15.30   Evelina Stenbeck, Lunds universitet. Förberedelse, handling och reaktion. Fascismens tid och rum i samtida svensk litteratur.

15.45–16.30   Erik van Ooijen, Örebro universitet. Burzum och skönhetens motstånd.

16.30–17.15   Mats Deland, Mittuniversitetet. Den auktoritära fällan och dess mätbarhet.

Fredagen den 10 maj 

09.00–09.45   Anna Möller-Sibelius, Åbo Akademi. ”Du – en universums nyck, en biprodukt av världens entropi”. Det epistemologiska problemet i Örnulf Tigerstedts poesi.

09.45–10.30   Mikkel Bolt Rasmussen, Köpenhamns universitet. Fascismen som kulturellt uttryck och nyliberalt krissymptom

10.45–11.30   Magnus Ullén, Stockholms universitet. Reflektioner kring Teratologen-debatten

11.30–12.15   Anders E Johansson, Mittuniversitetet. Avslöjade. Hur ska vi nu läsa de Man och Vennberg?

Kontakt

Sven Anders Johansson

Programmet är preliminärt. För mer information, kontakta svenanders.johansson@miun.se