Den genusvetenskapliga forskningen vid Mittuniversitetet samlas inom Forum för genusvetenskap och har tre profilinriktningar som i viss utsträckning går in i varandra och samverkar.

En forskningsinriktning handlar om att utmana normaliseringsprocesser i svensk välfärdskontext, särskilt avseende kopplingen mellan den neoliberala välfärdsstaten och genusteori.  Ett annat forskningsområde rör hur våld, sexuella trakasserier och den psykosociala miljön i skolan påverkar hälsoaspekter för barn och ungdomar.

Forum för Genusvetenskap