Avdelningens forskning bedrivs inom både sociologi och genusvetenskap. Flertalet forskningsprojekt är finansierade av externa forskningsråd och myndigheter.

Forskningen inom sociologi har två huvudsakliga inriktningar. Den ena inriktningen samlas inom Risk and Crisis Research Center (RCR) som utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet. Den andra inriktningen handlar om arbetsliv och samhällsförändringar. Inom varje inriktning finns en rad teoretiska och empiriska inriktningar representerade.

De två forskningsinriktningarna är framför allt ett sätt att organisera och tydliggöra inriktningarna. I realiteten går de delvis in i varandra exempelvis vid forskningsansökningar och seminarieverksamhet.