Forskningen inom statsvetenskap vid Mittuniversitetet är profilerad mot frågor kring förändrade demokratiska förutsättningar och dess effekter.

På avancerad nivå förstärks kopplingen till den forskning som bedrivs inom ämnet.