Ämnesforskning

Spara favorit 23 sep september 2019

Genusvetenskap

Den genusvetenskapliga forskningen vid Mittuniversitetet samlas inom Forum för genusvetenskap och har tre profilinriktningar som i viss utsträckning går in i varandra och samverkar.

Kriminologi

Forskningen inom Kriminologin vid Mittuniversitetet syftar till att få en bättre förståelse för orsaker och konsekvenser av vår tids olika brottskategorier. Forskningen utvecklar dels grundläggande forskning (exempelvis teoritestning och teoribildande) och dels tillämpad forskning. Målet med forskningen är att utveckla nya strategier emot brottslighet och våld för att minska konsekvenserna av brottslighet och våld för brottsdrabbade och samhället.

historia

Historia

Historia är ett ämne som sysslar med mänskliga kulturer och samhällen i förgången tid. Det är en helt avgörande verksamhet för att förstå vår belägenhet och vårt handlingsutrymme här och nu.

Sociologi

Avdelningens forskning bedrivs inom både sociologi och genusvetenskap. Flertalet forskningsprojekt är finansierade av externa forskningsråd och myndigheter.

Statsvetenskap

Forskningen inom statsvetenskap vid Mittuniversitetet är profilerad mot frågor kring förändrade demokratiska förutsättningar och dess effekter.