Litteraturvetenskap

Varför läser vi och hur? Och hur har vi gjort det genom tiderna? Litteraturvetenskap behandlar texter genom historien fram till idag. Allt från antikens Odysseus till fenomenet Harry Potter.

books-1082942_480.jpg

Att tolka texterna och förstå dem i sitt sammanhang är en stor del av litteraturvetenskapen vid Mittuniversitetet. I ämnet ingår också kreativt skrivande.

Kurserna på grundnivå (A- och B-kurser) är inriktade på att utveckla förmågan att analysera och tolka litterära texter i de tre huvudgenrerna berättelser, dramatik och lyrik, att ge orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod och att ge litteraturhistoriska kunskaper. Litteraturlistorna innehåller både teoretiska och litteraturhistoriska arbeten och ett stort antal litterära verk från Homeros till våra dagar. I B-kursen ingår också ett mindre uppsatsarbete. I C-kursen ingår en teoretisk fördjupning, men först och främst en uppsatskurs där eget forskande och skrivande står i centrum. Kurserna på grundnivå (A-C) i litteraturvetenskap kan vara huvudområde i en kandidatexamen, men litteraturvetenskap kan också vara huvudområde i en magisterexamen. På magisternivå domineras ämnesstudierna av ett självständigt forskningsarbete där de teoretiska och metodiska kunskaperna befästs och där forskningsresultaten läggs fram i form av en vetenskaplig uppsats.

Kreativt skrivande är en alternativ form av litteraturvetenskapliga studier på grundläggande nivå (A och B) som inriktas mer direkt på det litterära skrivandets estetik med stark betoning på egen textproduktion i olika litterära genrer. Litteraturlistan innehåller företrädesvis verk från vår egen tid.

Kurserna ger litteraturvetenskapliga kunskaper och textanalytisk kompetens som är användbara inom en rad områden: inom journalistiken och i mediebranschen generellt, i skolvärlden, inom biblioteksväsendet och i förlagsbranschen, för att bara nämna några områden. Magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning inom litteraturvetenskap.

Kontaktinformation Litteraturvetenskap

Ämnesansvarig
Sven Anders Johansson
svenanders.johansson@miun.se

Ämnesstudierektor
Peter Degerman
peter.degerman@miun.se

Fakultetsadministratör
Matilda Dahlén
matilda.dahlen@miun.se