Våra ämnen

IST utbildar och bedriver forskning inom ett brett spektrum av områden, från tele- och datakommunikation, datorsystem och grundläggande datavetenskap till arkiv- och informationsvetenskap, systemvetenskap, och mer tillämpade områden.

Arkiv- och informationsvetenskap

Dagligen produceras mängder med information i form av text, ljud och bild. Det förutsätter att det finns ett bra och strukturerat sätt för att lagra informationen så att den blir lättillgänglig och...

Datateknik

Idag finns datasystem överallt i vårt samhälle, något som vi kan dra nytta av inom många olika områden. Genom att lära dig hur de är uppbyggda och hur de utvecklas, programmeras och kommunicerar me...

Datavetenskap

I ett samhälle där många jobbar inom olika branscher ställs det särskilda krav på att datorer och deras programvaror är anpassade till de särskilda behov som finns. Eftersom vi lever i ett...

Datavetenskap

I ett samhälle där många jobbar inom olika branscher ställs det särskilda krav på att datorer och deras programvaror är anpassade till de särskilda behov som finns. Eftersom vi lever i ett...

Elektroteknik

Bilar, kylskåp, mobiltelefoner, datorer, tvättmaskiner. De tekniska apparaterna omger oss överallt - på våra jobb, i våra hem och i samhället i övrigt. Hur elektroniken bakom den moderna tekniken...

Industriell organisation och ekonomi

Industriell organisation och ekonomi kan sammanfattas som studier i metoder vilka syftar till att skapa värden genom produktion och distribution av varor och tjänster. Ämnets kärna består i...

Informatik

Digitala tjänster och programvaror till datorer och mobiltelefoner kan hjälpa till att uppfylla människors drömmar, visioner och behov. Inom informatiken tar man reda på hur det kan göras, till...