Forskningen på IST bedrivs främst inom ramen för forskningscentret STC, Sensible Things that Communicate och Forum för Digitalisering.