Forskningen på IST bedrivs främst inom ramen för forskningscentret STC, Sensible Things that Communicate men vi har även ett par forskargrupper som klassas som ämnesforskning.

Realistisk 3D
Forskningsledare: Mårten Sjöström (STC)

Sensorbaserade tjänster
Forskningsledare: Mikael Gidlund (STC)

Trådlösa sensornätverk
Forskningsledare: Tingting Zhang (STC)

Läs mer om forskningscentret STC


FORUM FÖR DIGITALISERING - FODI
Vi forskar om hur digitaliseringen görs och av vem (design, makt och professioner)
- vad digitalisering gör (digitaliseringseffekter: värde, nytta, risker) Alltså i huvudsak digitalisering och inte digitisering.

Forskningsledare: Katarina Lindblad-Gidlund

Cedif

Centrum för digital informationsförvaltning, CEDIF, fungerar som en vetenskaplig resurs för hantering och förvaltning av verksamhetsinformation.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.