Här hittar du information om ämnen som institutionen för informationssystem och -teknologi forskar och undervisar i.

Arkiv- och informationsvetenskap

Inom arkiv- och informationsvetenskap erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap . Här kan du läsa mer om forsknin...

Datateknik

Datateknik omfattar tekniker, teorier och metodologiska aspekter för datorers uppbyggnad, funktion och tillämpningar, inkluderande både hårdvara och mjukvara. Ämnet datateknik för utbildning på...

Datavetenskap

Inom datavetenskap erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversite...

Industriell organisation och ekonomi

Inom industriell organisation och ekonomi erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap . Här kan du läsa mer om...

Sidan uppdaterades 2020-10-08