Program och kurser

Vid institutionen för informations- och kommunikationssystem ges program och kurser både på distans och campus. Webbutveckling är ett av de senare tillskotten på avdelningen för Informations- och kommunikationssystem (IKS). Det tvååriga programmet, som ges helt på distans, är redan väldigt populärt.

Vi har ett brett utbud av fristående kurser, en del helt webbaserade, och sammanhållna utbildningar på olika nivåer. Vi ger också två program på engelska, international bachelor respektive master i datateknik.