Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) har sin verksamhet på Campus Östersund. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom matematik, maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

CH_Östersund_exteriör_05.jpg

Kvalitetsteknik

Vår institution lär inom kvalitetsteknik ut hur man bygger in kvalitet i varor och tjänster och att leda utvecklingen av framgångsrika organisationer. Vi erbjuder näringslivsnära kurser inom kvalitetsteknik på campus och distans samt påbyggnadsutbildningar med fokus på ledning av produkt- och verksamhetsutveckling med kunden i fokus. En stor del av vår forskning är inriktad mot begreppet livskvalitet. Här ingår forskning inom
upplevelser och skapandet av s.k. attraktiv kvalitet. Här ingår även hälsofrämjande verksamhetsutveckling och forskning med inriktning mot ledarskap och delaktighet. En annan del av forskningen är inriktad mot metoder och arbetssätt inom produkt- och processutveckling med syftet att skapa lönsamhet och hög kundtillfredsställelse.

Maskinteknik

Maskinteknik är det område som sammankopplar många ämnen till ett spännande,
utvecklingsinriktat teknikområde. Området kan bestå av design och produktutveckling, materialval och avancerade beräkningar, modellskapande och analys av tekniska förutsättningar, produktionsutveckling med mera. Inom maskinteknik är datorhjälpmedel ett naturligt arbetsverktyg. Det gäller alla steg i produktutvecklingsprocessen, från att ett projekt skissas upp till att produkten ska designas och tillverkas. Forskningen inom maskinteknik ingår i Sports Tech Research Centre, ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på tillämpningar inom sportteknologi och produktutveckling. Forskningen bedrivs i samarbete med ett brett spektrum av olika branscher, från sjukhus och ledande outdoorföretag till internationella företag inom verkstadssektorn. Forskningen rör främst innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder för idrotts- och outdooraktiviteter, men även rehabiliteringsstöd och utrustning för funktionsnedsattas behov. Ytterligare en del av centrets verksamhet omfattar additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar
inom medicin respektive material- och processutveckling.

Kontakta KMT-institutionen

Prefekt
Fredrik Ståhl

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund

Kunskapens väg 8
831 25 Östersund 

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q