Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) har sin verksamhet på Campus Östersund. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

Kvalitetsteknik

Vår institution lär inom kvalitetsteknik ut hur man bygger in kvalitet i varor och tjänster och hur man leder utvecklingen av framgångsrika organisationer. Vi erbjuder näringslivsnära kurser inom kvalitetsteknik på campus och distans, samt ett vidareutbildningsprogram på magisternivå i kvalitets- och ledarskapsutveckling med kunden i fokus. En stor del av vår forskning är inriktad mot begreppet livskvalitet. Här ingår forskning inom upplevelser och skapandet av så kallad attraktiv kvalitet. Här ingår även hälsofrämjande verksamhetsutveckling och forskning med inriktning mot ledarskap och delaktighet. En annan del av forskningen är inriktad mot metoder och arbetssätt inom produkt- och processutveckling med syftet att skapa lönsamhet och hög kundtillfredsställelse.

Maskinteknik

Maskinteknik är ett brett och spännade teknikområde i ständig utveckling. Vi erbjuder ingenjörs- och masterutbildningar inriktade mot Sportteknologi och Additiv Tillverkning, med inslag av design, produktutveckling, materialval, beräkningar, modellering och produktionsutveckling. Forskningen ingår i Sports Tech Research Centre, ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på tillämpningar inom sportteknologi och produktutveckling. Centrumet har ett väl utvecklat samarbete med många olika branscher, från sjukhus till outdoorföretag och verkstadsindustri.

Kontakt

Fredrik Ståhl

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428464