Vår forskning

Vid Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) finns forskning inom sporteknologi, matematik och kvalitetsteknik.

Forskarämnena sportteknologi och kvalitetsteknik vid institutionen är definierat som kunskapen om teknik, maskin- och kvalitetsteknisk system- och produktutveckling och metodik för hållbar utveckling av produkter och verksamhet. Forskningen är tvärvetenskaplig och omfattar främst tillämpningar inom sport- och upplevelseteknologi.

Kvalitetsteknik

Vi betraktar kvalitetsteknik som ett interdisciplinärt forskningsområde där kompetens från olika ämnen och områden måste ingå för att kunna förstå och lösa komplexa och ofta systemorienterade problem.