Vid Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) bedrivs forskning inom maskinteknik och kvalitetsteknik samt vid forskningscentrumet Sports Tech Research Centre.

Forskarämnena sportteknologi och kvalitetsteknik vid institutionen är definierat som kunskapen om teknik, maskin- och kvalitetstekniska system- och produktutveckling samt metodik för hållbar utveckling av produkter och verksamheter. Forskningen är tvärvetenskaplig och omfattar främst tillämpningar inom sport- och upplevelseteknologi.