Video: Kvalitetsteknik satsar på internationell samverkan

Spara favorit 25 okt oktober 2019

Forskare i Kvalitetsteknik satsar stort på internationell samverkan kring kvalitet i skolor. Se en kort film om samarbetet med Corbett prep i Florida.

Video