Studenter tilldelas pris för årets exjobb

Lean Forums pris för Årets bästa examensarbete går till Mittuniversitetets studenter Sabina Lindell och Marlene Eldsand med examensarbetet Värdeskapande kommunikation med Lean kommunikation och kommunikativt ledarskap.

marleneochsabina.jpg

Vinnarna har utsetts av Lean Forums styrelse, i konkurrens med 18 andra bidrag. 

Juryns motivering lyder:

Genom en teoriförankrad analys har Sabina och Marlene identifierat framgångsfaktorer för intern kommunikation i leanbaserade verksamheter. Utifrån sin undersökning har de tagit fram en modell som på ett konkret sätt kan hjälpa organisationer att säkerställa god intern kommunikation i sina verksamheter.

Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet med Pernilla Ingelsson som handledare.

Priset delades ut vid konferensen Lean Forum 2019 i Södertälje 16-17 oktober. Examensarbetet presenterades på konferensen under workshopen ”Framgångsrika föredömen”, då också finalisterna i Svenska Leanpriset presenterade sina erfarenheter.