Att mäta och utveckla kvalitetskulturen

Syftet med projektet var att skapa ny kunskap om: vad kvalitetskultur är, vad kvalitetskultur består av, hur kvalitetskultur kan mätas och hur kvalitetskultur kan utvecklas.

Det var ett samarbete mellan SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) och forskningsnätverket SQMA (Swedish Quality Management Academy) samt sju organisationer från offentlig och privat sektor. Resultat från projektet finns att läsa i slutrapporten.