Berättelser om framgång

Vilka vinster ser du med att arbeta värderingsbaserat?

  • Mindre ”brus”
  • Gladare personal
  • Snabbare åtgärder vid problem
  • Tydligare kommunikationsvägar

 Vad har du lärt dig om ditt eget ledarskap?

"Att inte ”gapa” efter för mycket, fokusera och lösa en sak i taget"

Hur använder ni er av varandra för att förstärka det gemensamma ledarskapet?

"Genom bra kommunikation och att vi drar nytta av varandras styrkor"

Hur har ni utvecklats som team senaste halvåret?

"Positiv utveckling genom bra samarbete."

Var tror du är orsaken till att ni har utvecklats?

"Tydligare roller i den nya organisationen."

Vad gör du i ditt ledarskap för att dina möten och det du gör skall hänga ihop med och bidra till övriga verksamheten?

"Är lyhörd och tydlig."

Vad ledarna säger om att jobba värderingsbaserat:

”Det lyfts upp fantastiskt mycket positiva grejer på varje morgonmöte med folk som gör det bra. Man agerar, man lyfter, man ber om hjälp och så vidare och det tror jag det är i hela organisationen. Även upp mot chefsnivå har det ju kommit guldkorn också, att man faktiskt får göra förändringar, förbättringar.”

”Jag tycker att det finns en samsyn mot att vi tar tag i saker och gör någonting bra, det har ju i och för sig funnits förut också men det har inte funnits ork och utrymme att genomföra, det har lyfts en massa frågor och sen har det varit stopp. Nu är det nog mera som att vi faktiskt gör en massa saker därför alla är med på varför vi måste göra, ska vi fortsätta öka volym eller ja då måste vi förbättra från grunden.”