Berättelser om ledarskapsutmaningar

Spara favorit

Ledare som brandmän

 “Många av mina medarbetare är stressade eftersom de hela tiden ser att jag släcker bränder. Jag missar möten och jag ser att mina medarbetare ibland inte kommer till möten överhuvudtaget. Jag misstänker att det beror på att jag är otydlig i mitt ledarskap om vad som är viktigt. Det är svårt att utveckla och förbättra när jag inte har alla på plats. Samtidigt så saknar vi processer och strukturer som tydliggör vad som är viktigt. Vi behöver utveckla dagliga rutiner och strukturer så vi är tillgängliga för våra medarbetare när de behöver oss.”

Drömmen bakom verkligheten

” Det är viktigt att visa för medarbetarna hur dom kan bli involverade och ge dem tid att bli involverade. Vi måste ge positiv feedback och inte bara fokusera på det negativa så att medarbetarna blir motiverade och engagerade.”

Ledarskapsparadoxen

“Idag är vi en organisation där ledarskapet behöver stöttning. Vi saknar vision och struktur som driver vårt arbete. Vi saknar också ett gemensamt perspektiv på vad det betyder att vara ledare. Vi är för få som tar beslut vilket betyder att vårt ledarskap är individuellt och inte kollektivt.”