Här presenteras en överblick av pågående forskningsprojekt inom kvalitetsteknik.

All-In

Building successful and sustainable collaboration requires commitment to goals and processes, as well as communication that link and sustain agreed upon activities. The purpose of this sub-project ...

Kvalitet i förskolor

Syftet med projektet är att utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt utveckla förskolechefernas förmågor att arbeta med systematiskt kvalitetsarbe...

SQMA Measurement Index

This SQMA-SIQ funded project is conducted in collaboration with researchers from Chalmers University to examine the use and effectiveness of the SIQ management index (MI) that was designed to suppo...

SMICE

SMICE är ett nätverk som arbetar för ett hållbarare samhälle. Allt som görs i SMICE utgår från deltagarnas behov, med målet att se fler hållbara idéer bli verklighet. SMICE är ett samarbete mellan...

Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ny kunskap hur effektivitet och kvalitet i hälso-och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet,...