Genom att välja maskinteknik ger du dig själv möjligheter till en spännande framtid. Om du är kreativ och tycker om förändringar är en maskinteknisk utbildning en utmärkt bas. I Mittuniversitetets maskintekniska utbildningar får du lära dig att driva projekt, utveckla teknik, designa produkter, och göra ekonomiska och miljömässiga avvägningar.

Maskinteknik är det område som sammankopplar många ämnen till ett spännande, utvecklingsinriktat teknikområde. Området kan bestå av design och produktutveckling, materialval och avancerade beräkningar, modellskapande och analys av tekniska förutsättningar, produktionsutveckling med mera. Inom maskinteknik är datorhjälpmedel ett naturligt arbetsverktyg. Det gäller alla steg i produktutvecklingsprocessen, från att ett projekt skissas upp till att produkten ska designas och tillverkas.

I maskinteknik kan Mittuniversitetet erbjuda akademisk examen på kandidat-, magister- och masternivå samt högskoleingenjörsexamen. De utbildningsprogram som finns inom maskinteknik är Masterprogram i sportteknologi, 120 hp, och högskoleingenjörsprogrammet Sportteknologi - innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser, 180 hp.

Efter studier i maskinteknik finns en stor arbetsmarknad med många olika slags arbeten att välja mellan. Många arbetar med utveckling av produkter och processer, ofta kopplade till internationella kontakter och projekt. Även att arbeta som marknadsförare eller säljare är naturliga yrken efter studier i maskinteknik.