Produktionslyftet erbjuder medelstora företag inom traditionell tillverkningsindustri utbildning och stöttning i det praktiska förändringsarbetet med Lean som utgångspunkt.

Sidan uppdaterades 2022-09-19