Produktionslyftet erbjuder medelstora företag inom traditionell tillverkningsindustri utbildning och stöttning i det praktiska förändringsarbetet med Lean som utgångspunkt.

Programmet är en bred nationell satsning och Mittuniversitetet är ett av åtta universitet och högskolor som fungerar som noder för sina respektive regioner. De övriga är KTH, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Jönköping, Mälardalens högskola, Högskolan i Gävle, Blekinge tekniska högskola och Chalmers. Samordnande på nationell nivå är Swerea IVF. Programmet finansieras av KK-stiftelsen, Tillväxtverket och VINNOVA.

I Produktionslyftet arbete ingår följande delområden:

  • Skapa medvetenhet om förbättringspotential och lösningsmöjligheter samt påverka företagen att vidareutveckla sina verksamheter.
  • Initiera ett praktiskt förankrat och långsiktigt arbete för att stärka verksamheten i företag samt aktivt stötta dem under startsträckan.
  • Påverka och skapa insikt hos kunder och leverantörer till medelstora företag om värdet av en effektiv produktion
  • Långsiktigt stötta företagen i den fortsatta utvecklingen utifrån de olika behov som olika företag har och som uppkommer över tiden.

Företagen å sin sida ska ställa upp med egen personal, förändringsagenter och ett stort engagemang för att tillsammans med Produktionslyftet göra företaget effektivare. Produktionslyftet ställer också krav på att företagens styrelser tar beslut på att starta förändringsarbetet och att företagsledningen aktivt och kontinuerligt deltar i förändringsarbetet.

Produktionslyftets metodik är i hög grad inspirerad av Lean, men anpassad och skapad utifrån en svensk kultur och ett svenskt förhållningssätt. Tillämpningen av Lean ser långt ifrån likadan ut runt om i världen. Vi tar vara på de styrkor vi har i Sverige, till exempel att vi är duktiga på lagarbete, att vi har en hög kompetensnivå i företagen etc. Helt enkelt en anpassning till svenska förhållanden och behov.

Läs mer om Produktionslyftet