Inom Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap finns forskningscentret DEMICOM, som forskar om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.


Forskningen är tvärvetenskaplig och rymmer forskargrupper och projekt som integrerar och berör journalistik, kriskommunikation, medieutveckling, organisationers kommunikation och politisk kommunikation.

Bland de anställda vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap finns fem professorer, sex disputerade lektorer samt sex doktorander och en forskarassistent.

Läs mer om forskningen vid DEMICOM 

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Ämnen

Här hittar du information om de ämnen som Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap undervisar och forskar i.