Inom Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap finns forskningscentret DEMICOM, som forskar om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.


Forskningen är tvärvetenskaplig och rymmer forskargrupper och projekt som integrerar och berör journalistik, kriskommunikation, medieutveckling, organisationers kommunikation och politisk kommunikation.

Bland de anställda vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap finns fem professorer, sex disputerade lektorer samt sex doktorander och en forskarassistent.