Inom Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap finns forskningscentret DEMICOM, som forskar om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.