Pågående forskning

Spara favorit 22 dec december 2016

Forskningen på MKV bedrivs in om forskningscentrat Demicom. Centrat forskar om och bidrar till debatt i tre huvudområden: politisk kommunikation, organisationers kommunikation och medieutveckling.

Forskningen undersöker dels demokratisk utveckling och politisk kommunikation mellan medborgare, medier och partier dels ledarskap och förändring samt analyserar studier av medieproducenter, innehåll och användare.