Här hittar du information om de ämnen som Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap undervisar och forskar i.

Bildjournalistik

Bildjournalistik innefattar all kunskap och färdighet beträffande den visuella rapporteringen av nyheter i medierna. Konkret gäller detta den tekniska kunskapen om hur man fotograferar stillbilder,...

Journalistik

Journalistikens grundläggande idé är att varje dag försöka beskriva verkligheten på ett sätt som gör människor lite mer informerade, lite klokare och lite bättre rustade att påverka samhället och...

Medie- och kommunikationsvetenskap

Kommunikation är A och O för ett fungerande samhälle. För att kunna påverka samhällsutvecklingen är det nödvändigt att kunna kommunicera professionellt. Det kan ske på en mängd olika sätt och med e...