Bildjournalistik innefattar all kunskap och färdighet beträffande den visuella rapporteringen av nyheter i medierna. Konkret gäller detta den tekniska kunskapen om hur man fotograferar stillbilder, filmar webb-tv och livesändningar eller hur man skapar illustrationer och grafik till tidningar och magasin. Kort sagt, allt visuellt förmedlad journalistik.

Till skillnad mot andra fotografiska yrken, ex vis reklamfotografer, präglas bildjournalistens yrkesroll dessutom mycket av journalistikens etiska normer, där kanske det främsta idealet är objektivitet, avslöja nyheter och låta fler röster komma till tals i debatten. Många professionella bildjournalister strävar därför efter att dokumentera och avbilda verkligheten som den är för att informera allmänheten om nyhetshändelser och skeenden i det svenska samhället och internationellt. Under det senaste årtiondet har dock många svenska tidningsmedieföretag, på grund av omställning till digitala plattformar och av ekonomiska skäl, tvingats säga upp sina traditionella pressfotografer eller fordrat att de också ska skriva och filma som kallade multijournalister. Denna yrkesutveckling förutsåg bildjournalistutbildningen vid Mittuniversitetet redan då den startade 2002 och har i alla år utbildat studenter i att även skriva artiklar och reportage samt filma för TV och göra webbvideo.

Unik utbildning i bildjournalistik

Mittuniversitetet är det enda universitet i Sverige som utbildar och examinerar i ämnet bildjournalistik. Själva utbildningen startade redan 2002 och erhöll sin unika examensrätt i ämnet 2009. Det finns två bildjournalistikutbildningar på Mittuniversitetet, ett grundprogram med kandidatexamen och ett internationellt program på avancerad masternivå. Kandidatprogrammet är tre år och masterprogrammet är två år.

För att beskriva undervisningen i bildjournalistik lite kortfattat, går den ut på att studenterna lär sig de teoretiska och praktiska färdigheterna som krävs för att utföra bildjournalistik och journalistik som professionella yrkesutövare inom olika medier. Dock genomgår utbildningen för närvarande en omstrukturering av dess kursinnehåll och utbildningsstruktur, för att implementera de nya kunskaperna som krävs för det förändrade medielandskapet samt också samordna den internationella mastern med två andra akademiska institutioner i Norden. Därför är antagningen till båda programmen för tillfället vilande. När den återigen öppnar kommer det att meddelas på denna sida och via Mittuniversitetets antagningsenhet.

Forskning i ämnet bildjournalistik

De yrkesverksamma bildjournalisterna i mediebranschen är enligt tidigare forskning traditionellt sett mycket engagerade i samhälleliga frågor och förstås i nyhetsrapportering. De har höga ideal och normer som de eftersträvar i sin yrkesrollsutövning. Men på grund av de omnämnda strukturella omvandlingarna i mediebranschen har bildjournalisterna tvingats ändra sina arbetssätt och ibland även nödgats omförhandla sina normer och ideal i mediabranschen. Bildjournalistikens omvandling av förutsättningar, yrkesideal och normer samt statusposition i mediebranschen forskar doktoranden och ämnesansvarige, Terje Lindblom, för närvarande på. Denna forskning är just nu unik i sitt slag i Sverige, vad beträffar bildjournalisterna i branschen. Terje Lindbloms avhandling och forskningsresultat beräknas bli klar våren 2019.

Nyhet - Ny skandinavisk internationell master i bildjournalistik

Fotograf med ett skott med en digitalkamera

Till hösten tas ett nytt steg i utvecklingen av mastersprogrammet i bildjournalistik på Mittuniversitetet. Då inleds ett samarbetsprojekt för att göra det internationella mastersprogrammet till en unik skandinavisk, gemensam master, tänkt att genomföras på tre olika campus; i Århus, Sundsvall och Oslo. Läs hela pressmeddelandet här!

Kontakt

För forskningsfrågor:
Terje Lindblom, ämnesansvarig forskare i bildjournalistik
Telefon: +46-10-1428999
Mail: terje.lindblom@miun.se

För utbildningsfrågor:
Per Mattsson, program och utbildningsansvarig
Telefon:  +46-10-1428825
Mail: per.mattsson@miun.se

Besöksadress:
Mittuniversitetet
Department of Media & Communication Science,J-huset.
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall