Våra ämnen

Spara favorit 2 jan januari 2019

Här hittar du information om de ämnen som Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap undervisar och forskar i.

Bildjournalistik

Bildjournalistik innefattar all kunskap och färdighet beträffande den visuella rapporteringen av nyheter i medierna. Konkret gäller detta den tekniska kunskapen om hur man fotograferar stillbilder, filmar webb-tv och livesändningar eller hur man skapar illustrationer och grafik till tidningar och magasin. Kort sagt, allt visuellt förmedlad journalistik.

Journalistik

Journalistikens grundläggande idé är att varje dag försöka beskriva verkligheten på ett sätt som gör människor lite mer informerade, lite klokare och lite bättre rustade att påverka samhället och sina egna liv. Det sker genom att granska myndigheter, skildra samhället, utkräva ansvar av makthavare samt beskriva, analysera och förklara aktuella händelser och skeenden.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Kommunikation är A och O för ett fungerande samhälle. För att kunna påverka samhällsutvecklingen är det nödvändigt att kunna kommunicera professionellt. Det kan ske på en mängd olika sätt och med en rad olika kommunikationsmedel, allt från Twitter till TV-reklam. Vill du vara med och förändra samhället genom kommunikation är det här ämnet något för dig. Kommunikation är en nyckel till förändring.