Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Spara favorit 23 sep september 2019

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD) som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund bedriver utbildning och forskning inom dessa områden.

Institutionen har 25 anställda som primärt jobbar med program, såsom basåret, lärarutbildning och matematik. Förutom program erbjuder institutionen även fristående kurser inom matematik. 

Sonja Kovalvesky-dagarna

Sonja Kovalevsky-dagarna 2019

Har du elever med särskilt intresse för matematik? Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till dem!

Kontakta MOD-institutionen

Prefekt
Tomas Nilson

Postadress
Mittuniversitetet
MOD
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10
Hus F