Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Spara favorit 10 jun juni 2019

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD) som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund bedriver utbildning och forskning inom dessa områden.

Institutionen har 25 anställda som primärt jobbar med program, såsom basåret, lärarutbildning och matematik. Förutom program erbjuder institutionen även fristående kurser inom matematik. 

Exteriör Campus Sundsvall

Öppet forskningsseminarium i matematikdidaktik

Tisdag 1 oktober 2019, kl. 14.00-16.00, Mittuniversitetet Campus Sundsvall

Exteriör, Åkroken

LUMA-NT 2019

Välkommen till Mittuniversitetet Campus Sundsvall och LUMA-NT den 2-4 oktober 2019.

Kontakta MOD-institutionen

Prefekt
Tomas Nilson

Postadress
Mittuniversitetet
MOD
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10
Hus F