Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD) som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund bedriver utbildning och forskning inom dessa områden.

Östersund_SP_0985.jpg

Institutionen har 25 anställda som primärt jobbar med program, såsom basåret, lärarutbildning och matematik. Förutom program erbjuder institutionen även fristående kurser inom matematik. 

Postadress
Mittuniversitetet
MOD
851 70 Sunsdvall
eller
831 25 Östersund

Besöksadress
Holmgatan 10, Hus F, Sundsvall
Akademigatan 1, Hus Q, Östersund

Kontakt MOD

Tomas Nilson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 22