Matematik är ett universellt språk och ett självständigt begreppssystem som hjälper oss att bland annat förstå det som ligger bortom vår vanliga iakttagelseförmåga och formulera sådant som det vardagliga språket inte förmår.