Matematik är ett universellt språk och ett självständigt begreppssystem som hjälper oss att bland annat förstå det som ligger bortom vår vanliga iakttagelseförmåga och formulera sådant som det vardagliga språket inte förmår.

Matematik på universitetsnivå skiljer sig på många sätt från matematik i grund- och gymnasieskola. Större vikt läggs vid att förklara begreppens innebörd, sammanhang och ursprung än vid mekaniska räknefärdigheter. Matematik är ett levande språk som kan beskriva de mest skiftande fenomen.

Matematik är också en grundsten i många andra vetenskaper som naturvetenskap men även alltmer använt inom ekonomi, samhällsvetenskap och medicin.

Forskningen inom matematik spänner över ett antal områden, från komplex analys, diskret matematik till homogeniseringsteori och numerisk analys.

Läs mer om utbildning på forskarnivå.