Forskningscentra

Spara favorit 2 jan januari 2019

Vid Institutionen för matematik och ämnesdidaktik utförs framförallt ämnesforskning men även grundforskning inom optimering, numerisk linjär algebra, inversa problem och tillämpad forskning.

Denna del av forskningen har i dagsläget tillämpningsområden inom pappersfysik och  sker inom forskningscentret FSCN (på engelska. Se biomekanik)