Matematik är ett universellt språk och ett självständigt begreppssystem som hjälper oss att beskriva verkligheten men även att förstå det som ligger bortom vår vanliga iakttagelseförmåga och formulera sådant som det vardagliga språket inte förmår.

Matematiken spelar sedan lång tid en central roll inom naturvetenskap och teknik. Här uppstår ständigt nya problem där man behöver använda och utveckla avancerad matematik. Det kan vara metoder för att mäta klimatförändringar, modeller för evolution eller handla om bildöverföringar mellan telefoner. Dessutom ökar antalet användningsområden hela tiden, dels med nya naturliga områden som datavetenskap och finansiell matematik men även med traditionellt samhällsvetenskapliga områden allteftersom man upptäcker styrkan hos matematiska verktyg och modeller. Matematikstudier kan därför leda vidare till många olika områden och yrken.

Vid Mittuniversitetet kan du avlägga kandidat-, magister- eller masterexamen i matematik.

Kurser på grundnivå (A) ges på campus i Sundsvall och Östersund samt som distanskurser med sammankomster på någon av campusorterna. På grundnivå (B) ges distanskurser och några campuskurser i Sundsvall. De sammankomster som erbjuds på distanskurserna är i regel frivilliga. Endast på kurser av didaktisk karaktär förekommer obligatoriska träffar. Flertalet kurser på grundnivå examineras genom en skriftlig tentamen på någon av campusorterna.

Kurser på avancerad nivå ges efter behov och anslås därför inte alltid långt i förväg. Se kursutbudet

Efter din magister- eller masterexamen kan du söka vidare till forskarutbildning för att avlägga licentiat- eller doktorsexamen i matematik.

Även vissa allmänbildande eller yrkesinriktade kurser ges inom ämnet, i kursbeskrivningarna benämnda som breddkurser.