Inom ämnet naturvetenskap behandlar vi på avdelningen frågor om naturen från ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv, men även frågor om naturvetenskapens identitet och betydelse.

Naturvetenskap är ett brett kunskapsoråde som inrymmer flera ämnen, vart och ett med sitt kunskapsfält, sin tradition och sina metoder. Många fenomen och företeelser i den verkliga världen är av en  sådan karaktär att en förståelse av dem kräver kunskap från flera discipliner. Ämnet naturvetenskap ingår i lärarutbildningen.