Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap

Didaktik avser vetenskapen om undervisning och lärande. Ämnesdidaktik handlar därmed om frågor om och studier kring undervisning och lärande som är särskilt utmärkande eller relevanta för ett visst ämnesinnehåll, till exempel utgående från ämnenas särdrag.

Ämnesdidaktik kan därmed sägas utgöra en brygga mellan ämnesteori, dvs. ämnenas innehåll, samt studier av och teorier kring lärande- och undervisningsprocesser. Ämnesdidaktiken är därmed mycket central för lärarutbildningar. Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap innefattar därför all verksamhet kring matematik och naturvetenskap inom lärarutbildningar.

Vid Mittuniversitetet kan du studera till lärare i matematik och/eller naturvetenskap genom att bli grundlärare, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 eller med inriktning mot årskurs 4-6, eller så kan du bli ämneslärare, med inriktning mot årskurs 7-9 eller mot gymnasiet. Ämneslärarutbildningen sker delvis inom kompletterande pedagogisk utbildning, vilket är avsett för dem som redan har utbildning inom ämnena.

Forskarutbildning inom ämnesdidaktik är planerad att starta under 2020.