Institutionen för naturvetenskap (NAT)

Institutionen för naturvetenskap (NAT) har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Östersund_TS_1067.jpg

Vår institution har ca 50 anställda som utbildar och bedriver forskning inom ett brett spektrum av naturvetenskapliga och tekniska områden. Institutionen ansvarar för kandidatprogrammet Biomedicinsk analytiker samt civilingenjörsprogrammet Teknisk design, men vår personal är också starkt involverad i andra civil- och högskoleingenjörsprogram samt inom lärarutbildningen och naturvetenskapligt basår.

Organisatoriskt är institutionen indelad i fem forskargrupper, där forskning och forskarutbildning huvudsakligen bedrivs med fokus på miljö-, material- och energifrågor. Knutet till forskningen erbjuder vi även masterutbildningar inom biologi, kemi och teknisk fysik.

Kontakta NAT-institutionen

Prefekt
Dan Bylund
010-142 89 09
dan.bylund@miun.se

Postadress
Mittuniversitetet
NAT
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus O och Hus S

NATexp@miun.se