Institutionen för naturvetenskap (NAT) omfattar drygt 40 medarbetare och har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ett brett spektrum av naturvetenskapliga och tekniska områden.

Institutionen ansvarar för kandidatprogrammet Biomedicinsk analytiker samt civilingenjörsprogrammen Teknisk design och Teknisk fysik, men är även involverad i flera andra utbildningar.

Organisatoriskt är institutionen indelad i fem forskargrupper, där forskning och forskarutbildning huvudsakligen bedrivs med fokus på miljö-, material- och energifrågor. Knutet till forskningen erbjuder vi även masterutbildningar inom biologi, kemi och teknisk fysik.