Institutionen för naturvetenskap (NAT) omfattar drygt 40 medarbetare och har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ett brett spektrum av naturvetenskapliga och tekniska områden.