Institutionen för naturvetenskap spänner över ett mycket brett fält av forskningsinriktningar och möjligheter. Våra forskarutbildningsämnen är biologi, fysik, kemi.

Huvuddelen av forskningen på institutionen är samlad inom ett av Mittuniversitetet forskningscentrum FSCN (Fibre Science and Communication Network). Här ryms många forskningsprojekt av stor vikt både för den region vi verkar inom och även nationellt/internationellt. Visionen är formulerad tillsammans med forskningscentrum STC. Vår vision är Transforming the Industrial Ecosystem, vi vill bidra till transformation av de industriella ekosystemen.

Fibre Science and Communication Network (FSCN) är internationellt ledande inom fiberteknologi.

Vår forskning inom biologi handlar om den biologiska mångfalden i Sveriges boreala skogar, både i ett historiskt och i ett nutidsperspektiv.Vi studerar bl.a. skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och populationsdynamik, hur skogsbränder och klimatets variation över tid påverkar artsammansättningen och den genetiska variationen, adaptativa egenskaper i svampar och kärlväxter. Med vår forskning hoppas vi kunna bidra till ett mer hållbart nyttjande av skogslandskapet så att den biologiska mångfalden kan tryggas.

Vår laborativa verksamhet bedrivs i moderna och välutrustade lokaler i Härnösand, Campus Sundsvall och i Örnsköldsvik. Vi har också fördelen att kunna samarbeta och samutnyttja utrustning med till exempel SCA R&D Center i Sundsvall och Nationellt Vintersportcentrum i Östersund.

Master by Research

We have a Master by Research in the subject Biology . At the research centre Fiber Science and Communication Network (FSCN) we also offer Master by Research programs in different subjects; Chemistr...

Master by Research Biology

The Master by Research Programme in Biology targets students who are highly motivated to develop skills and knowledge for a future career in academic research or in industrial or public R&D.

PRIFOR

PRIFOR is a research network focusing the ecology, natural dynamics and history of the remaining primeval forest of Northern Europe.

Forskargrupper

Forskningen vid Institutionen för naturvetenskap (NAT) bedrivs bland annat inom forskningscentrat FSCN - Fibre Science and Communication Network. Utöver det finns flertalet forskargrupperna som är...

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Ämnen

Institutionen för naturvetenskap erbjuder utbildning och forskning inom: