Forskning

Institutionen för naturvetenskap spänner över ett mycket brett fält av forskningsinriktningar och möjligheter. Våra forskarutbildningsämnen är biologi, fysik, kemi.