Forskningen vid Institutionen för naturvetenskap (NAT) bedrivs bland annat inom forskningscentrat FSCN - Fibre Science and Communication Network. Utöver det finns flertalet forskargrupperna som är temaorienterade men även ämnesorienterade.

Analytisk kemi

Analytisk kemi är en inriktning inom kemin som huvudsakligen handlar om metoder för separation, identifikation och kvantifiering av ett provs olika komponenter.

Ekokemi

Ekokemi-gruppens huvudsakliga forskningsintressen rör syntes, extraktion och analys av naturprodukter.

Högutbytesmassateknologi

I vår forskargrupp bedriver vi forskning fokuserad på råmaterial, processteknik och nya eller förbättrade produkter och kvaliteter vid bioraffinaderier och pappersbruk. Högutbytesmassa (HYP)...

Materialvetenskap

Vår forskning rör material som huvudsakligen är relevanta för skogsindustrin. Vi har många projekt inom området stora applikationer och grön energi, energi skördar, lagrar och använder energi.

Organisk kemi

Forskningen fokuserar på grön katalys och i synnerhet området organisk katalys. Flera asymmetriska reaktioner med användning av naturliga aminosyror och aminosyraderivat som katalysatorer har...

Skogens ekosystem

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt inom skogens ekosystem.

Teknisk yt- och kolloidkemi

Trä består huvudsakligen av cellulosa, lignin och hemicellulosa och är ett fantastiskt förnyelsebart material som kan förädlas till en mängd olika produkter. Några pappersprodukter kom­mer att vara...

Teknisk design

Aktiva forskare inom ämnet Peter Glans, Per Gradin, Johan Persson, Lukas Lundman, Jonas Nyström