Forskningen vid Institutionen för naturvetenskap (NAT) bedrivs bland annat inom forskningscentrat FSCN - Fibre Science and Communication Network. Utöver det finns flertalet forskargrupperna som är temaorienterade men även ämnesorienterade.

Kemi2_svl_SP.jpg

Forskargrupper

Analytisk kemi - skog och miljö

Dan Bylund, Sara Norström, Madelen Olofsson, Annelie Ervasti, Anders Henriksson, Viviane Forsberg

Materialvetenskap

Håkan Olin, Torbjörn Carlberg, Jonas Örtegren, Sven Forsberg, Magnus Hummelgård, Renyun Zhang, Martin Olsen, Britta Andres, Nicklas Blomquist, Ghadir Razaz, Thomas Öhlund, Reidar Hagner, Manisha Phadatare, Rohan Patil, Sharzad Arshadi, Lars Norin, Mats Sandberg

Organisk kemi

Armando Cordova, Italo Sanhueza, Luca Deiana, Jan-Erling Bäckvall, Ismail Ibrahem, Rana Alimohammadzadeh, Abdolrahim Rafi, Kaiheng Zhang

Skogens ekosystem

Bengt-Gunnar Jonsson, Svante Holm, Mattias Edman, Fredrik Carlsson, Jennie Sandström, Matilda Lindmark

Teknisk Design

Peter Glans, Per Gradin, Johan Persson, Lukas Lundman, Jonas Nyström