DPC, Digital printing center och Design

Spara favorit 3 jan januari 2019
xx

Hos oss samlas ett nätverk av skickliga forskare och företag med bred kompetens inom områdena digital tryckteknik för fiberbaserade material. Vår forskning utförs inom två områden; funktionellt tryck för storskalig tillverkning samt karakterisering av optiska egenskaper hos olika material. 

Forskningen stöds av ett brett industrisamarbete och våra välutrustade laboratorier för optisk karakterisering och funktionalisering av ytor. På DPC jobbar vi nära två av Mittuniversitetets forskningscentrum, FSCN (Fibre Science and Communication Network) och STC (Sensible things that Communicate). Forskningen vid DPC bedrivs i nära samarbete med industrin. Flera nationella och internationella företag, institut och universitet är delaktiga i forskningsprojekten.

Forskningsprojekt

 

Platschef och forskningsansvarig

Mattias Andersson
010-142 78 54
mattias.andersson@miun.se