Förstudie - Ny metod att studera sprickor vid gjutning

Spara favorit 7 mar mars 2019

Under denna förstudie kommer vi att bygga en testutrustning i labbskala för att lyssna (tillämpa akustusk emissionsteknik) på sprickbildning under gjutning av sprickkänsligt material. Förstudien kommer att leda till en bedömning om tekniken är möjlig att utveckla vidare i ett större forskningsprogram.

Företagen Kubal i Sundsvall och Gränges i Finspång tillverkar material för vidareförädling till olika typer av värmeväxlare med huvudsaklig tillämpning i fordon. Materialen valsas till band i Finspång och levereras därifrån till ett antal tillverkare av värmeväxlare runt om i världen. Produktionen utgör en stor del av världsmarknaden på området och en intensiv utveckling av nya material pågår kopplat till gjuterierna i Sundsvall och Finspång. Många av de nya legeringar som har tagits upp i produktionen visar sig vara svåra att gjuta utan sprickbildning och andelen av dessa legeringar ökar. Under vissa perioder kan kassationer på uppåt 30% förekomma vilket ger stora problem för produktivitet och lönsamhet och medför förhöjd energiförbrukning p g a omsmältning. 

Många gjuterier i världen tar inte på sig att gjuta den här typen av legeringar och man kan därför få en mycket stark marknadsställning om man kan utveckla teknik för att bättre behärska tillverkning av dessa nya material. Bättre verktyg för att diagnosticera och analysera sprickbildning krävs, och framförallt sätt att kvantitativt studera sprickbildningen och inte bara avgöra om det spricker eller inte. Ett sätt skulle kunna vara att utnyttja akustisk emmission, d v s i princip lyssna på sprickbildning m h a förstärkt ljudupptagning. Vid Mittuniversitetet finns sådan utrustning och världsledande kompetens på att hantera tekniken, denna kompetens har tidigare använts på kompositer, trä och papper. 

Mål

Att under en förstudie få fram tillräckliga underlag för att avgöra om det är möjligt att m h a akustisk emmission kvantitativt studera sprickbildning vid gjutning och att bygga ett större projekt kring tekniken.

Målgrupp

Den primära målgruppen är företagen Kubal i Sundsvall och Gränges i Finspång. Vid goda resultat kan tekniken komma att spridas till många typer av gjutverksamhet runt världen och eventuellt kan tekniken patenteras och exploateras kommersiellt. 

Kontakt

Professor Torbjörn Carlberg