Pågående forskning

Spara favorit 3 jan januari 2019

Beska - Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland

Skogen utgör en central naturresurs för regionen och förväntas vara en viktig komponent i omställningen till en biobaserad ekonomi.

Bild på skogsglänta med tallar i motljus

Bättre sent än aldrig: indikatorer för skogslandskapets gröna infrastruktur

Fungerande grön infrastruktur (GI) för bevarandet av biologisk mångfald i Sverige utmanas av förlust av kvarvarande skogar med höga bevarandevärden.

Bilar i översvämmad viadukt

Climate - Anpassa samhället till ett föränderligt klimat

Klimatet håller på att förändras. Vi kan i framtiden vänta oss allt kraftigare nederbörd och perioder som är riktigt varma. Samhället kan inte stå utan beredskap för detta.

metal melting factory

Förstudie - Ny metod att studera sprickor vid gjutning

Under denna förstudie kommer vi att bygga en testutrustning i labbskala för att lyssna (tillämpa akustusk emissionsteknik) på sprickbildning under gjutning av sprickkänsligt material. Förstudien kommer att leda till en bedömning om tekniken är möjlig att utveckla vidare i ett större forskningsprogram.