Institutionen för naturvetenskap forskar inom dessa ämnen:

Biologi

Biologi är läran om livet, och omfattar alla nivåer från den molekylära till den globala. Inom biologin studeras levande organismers organisation och funktioner, reproduktionsförmåga, arvsmassa,...

Fysik

Inom fysik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet Teknisk fysik . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet  

Kemi

Ämnet kemi vid Mittuniversitetet är definierat som kunskapen om kemiska ämnens egenskaper, uppbyggnad och reaktioner samt deras förekomst och deras effekter på omgivningen och deras användning för...

Maskinteknik

Forskning inom ämnet Maskinteknik med inriktning sportteknologi och additiv tillverkning är inriktad mot biomekaniska system, utrustning och experimentell metodik inom elit-, motions-, parasport oc...

Teknisk design

Inom teknisk design erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet teknisk fysik . Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet

Teknisk fysik

Ämnet teknisk fysik vid Mittuniversitetet är definierat som kunskapen om atomära, molekylära och fasta materials egenskaper, uppbyggnad, och växelverkan, samt materialens tillverkning och effekter ...