Biologi är läran om livet. Inom ämnet studeras levande organismers organisation och funktion – hur de lever, fortplantar sig, tillväxer och dör. Biologin omfattar nivåer från biomolekyler till hela jorden som system.

Framtidsfrågorna handlar om att förstå vår omvärld och vår sårbarhet. Utvecklingen går snabbt och kunskap om biologins möjligheter medför en ny syn på oss själva och vår miljö.

Vid Mittuniversitetet erbjuder vi  kurser i botanik och naturvårdsbiologi. Du kan också välja att göra ett självständigt arbete på kandidat- eller magisternivå i nära samarbete med forskargrupper inom biologiområdet. Vi erbjuder också en Master by Research-utbildning och med den som grund kan du även gå vidare med forskarutbildning för att tränga in djupare i biologins outforskade områden. Biologi kan även läsas inom lärarutbildningen.